بنی اسرائیل در قیامت (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افخداوند در مورد اختلافات بنی اسرائیل در قیامت داوری خواهد کرد.


داوری خدا در قیامت

[ویرایش]

و لقد بوانا بنی اسرءیل مبوا صدق ورزقنـهم من الطیبـت فما اختلفوا حتی جآءهم العلم ان ربک یقضی بینهم یوم القیـمة فیما کانوا فیه یختلفون((سپس) بنی اسرائیل را در جایگاه صدق (و راستی) منزل دادیم؛ و از روزیهای پاکیزه به آنها عطا کردیم؛ (امّا آنها به نزاع و اختلاف برخاستند!) و اختلاف نکردند، مگر بعد از آنکه علم و آگاهی به سراغشان آمد! پروردگار تو روز قیامت، در آنچه اختلاف می‌کردند، میان آنها داوری می‌کند!)
احضار دسته جمعی بنی اسرائیل در قیامت، برای بازجویی از آنان، درباره نعمتهای خداوند از آیه زیر برداشت می شود.
وقلنا من بعده لبنی اسرءیل اسکنوا الارض فاذا جآء وعد الاخرة جئنا بکم لفیفا.(و بعد از آن به بنی اسرائیل گفتیم: «در این سرزمین (مصر و شام‌) ساکن شوید! امّا هنگامی که وعده آخرت فرا رسد، همه شما را دسته جمعی (به آن دادگاه عدل) می‌آوریم»)(طبق یک احتمال، منظور از «وعد الاخرة» آخرت و قیامت است و به قرینه «اسکنوا الارض» سؤال از آنان، از نعمت سکونت در سرزمین (فرعونیان) و حاکمیت بر آن است.)

تقاضای حضرت موسی

[ویرایش]

حضرت موسی علیه‌السّلام از خداوند، تقاضای زندگانی نیکو و سعادتمند برای بهره مندی بنی اسرائیل در آخرت دارد.
واکتب لنا فی هـذه الدنیا حسنة وفی الاخرة...(و برای ما، در این دنیا و سرای دیگر، نیکی مقرّر فرما؛ چه اینکه ما به سوی تو بازگشت کرده‌ایم! «(خداوند در برابر این تقاضا، به موسی) گفت:» مجازاتم را به هر کس بخواهم می‌رسانم؛ و رحمتم همه چیز را فراگرفته؛ و آن را برای آنها که تقوا پیشه کنند، و زکات را بپردازند، و آنها که به آیات ما ایمان می‌آورند، مقرّر خواهم داشت!)
سعادتمندی بنی اسرائیل در سرای دیگر، مشروط به ایمان، تقوا و پرداخت زکات است.
واکتب لنا فی هـذه الدنیا حسنة وفی الاخرة انا هدنآ الیک قال عذابی اصیب به من اشآء ورحمتی وسعت کل شیء فساکتبها للذین یتقون ویؤتون الزکوة والذین هم بـایـتنا یؤمنون.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. یونس/سوره۱۰، آیه۹۳.    
۲. طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ترجمه موسوی همدانی، ج۱۰، ص۱۷۷.    
۳. اسراء/سوره۱۷، آیه۱۰۴.    
۴. طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان، ج۶، ص۳۰۰.    
۵. اعراف/سوره۷، آیه۱۵۶.    
۶. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۶، ص۳۹۱.    
۷. اعراف/سوره۷، آیه۱۵۶.    


منبع

[ویرایش]

مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۶، ص۳۲۱، برگرفته از مقاله «بنی اسرائیل در قیامت».    


رده‌های این صفحه : بنی اسرائیل | قیامت | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار