بنی‌مصطلق

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبنی مُصْطَلِق، طایفه‌ای از خزاعه و نام یکی از غزوات پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم می‌باشد.


نسب

[ویرایش]

نسب این طایفه به جَذیمه پسر سعد بن عمرو بن رَبیعه می رسد.
[۱] ابوعبید، قاسم بن سلام، کتاب النسب، ص۲۹۱.


وجه تسمیه

[ویرایش]

ابن دُرَید
[۲] ابن دُرَید، کتاب الاشتقاق، ج۲، ص۴۷۶.
وجه تسمیه جذیمه به مصطلق را به سبب صدای زیبا و بلند او می‌داند که مشتق از «صلق»، به معنای قوت صوت است.
این طایفه در نزدیکی آب‌های مُرَیْسیع در ناحیه قُدَید، سکونت داشتند و چون با طوایف بنی حارث و هُون هم پیمان بودند، به «اَحابیش» شهرت یافتند.

منابع جهت مطالعه

[ویرایش]
ابن اسحاق، کتاب السیر و المغازی، چاپ سهیل زکار، دمشق ۱۳۹۸/ ۱۹۷۸، چاپ افست قم ۱۳۶۸ ش.
ابن دُرَید، کتاب الاشتقاق، چاپ عبدالسلام محمد هارون، بغداد ۱۳۹۹/۱۹۷۹.
ابن هشام، السیرة النبویة، چاپ مصطفی سقا، ابراهیم ابیاری، و عبدالحفیظ شلبی، بیروت.
قاسم بن سلام ابوعبید، کتاب النسب، چاپ مریم محمد خیرالدرع، بیروت ۱۴۱۰/۱۹۸۹.
محمد بن عمر واقدی، کتاب المغازی للواقدی، چاپ مارسدن جونز، لندن ۱۹۶۶.
یاقوت حموی، معجم البلدان، بیروت ۱۳۹۹/۱۹۷۹.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. ابوعبید، قاسم بن سلام، کتاب النسب، ص۲۹۱.
۲. ابن دُرَید، کتاب الاشتقاق، ج۲، ص۴۷۶.
۳. حموی، یاقوت، معجم البلدان، ج۵، ص۱۱۸.    
۴. ابن هشام، محمد بن اسحاق، السیرة النبویة، ج۱، ص۳۷۳.    


منبع

[ویرایش]

دانشنامه جهان اسلام -بنیاد دائرة‌المعارف اسلامی، مقاله«بنی‌مصطلق»، شماره۱۹۹۲.    


جعبه ابزار