بناء عقلا

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افروش رايج ميان عموم عقلا در گفت‌وگو، معاملات و روابط اجتماعى‌شان، مانند رجوع جاهل به عالم و اهل خبره‌ و عمل به ظاهر کلام اشخاص را بناى عقلا گويند. حجّیت بناء عقلا منوط به امضاى شارع است و از اين عنوان در اصول فقه سخن رفته است.


تعریف بناء عقلا

[ویرایش]

بناء عقلا روش و طريقه خردمندان است در حقیقت روش رايج ميان عموم عقلا در گفت‌وگو، معاملات و روابط اجتماعی‌شان، مانند رجوع جاهل به عالم و اهل خبره‌ و عمل به ظاهر کلام اشخاص را بناى عقلا گويند. از اين عنوان در اصول فقه سخن رفته است.

حجیت بناء عقلا

[ویرایش]

بناى عقلا به تنهايى حجّت نيست، بلكه حجّیت آن منوط به امضاى شارع است، هرچند با سكوت و عدم منع از عمل به آن.

برخی مباحث کاربردی بناء عقلا

[ویرایش]

از ادلّه حجّیت خبر واحد، جواز تقلید و نيز رجوع به اعلم در تقلید، بناى عقلا به ضميمه عدم ردع و منع شارع از آن است.
[۳] التنقيح (الإجتهاد و التقليد)، ص۲۰۴


پانویس

[ویرایش]
 
۱. اصول الفقه، ج۲، ص۱۵۴    
۲. کفایة الاصول، ص۳۰۳    
۳. التنقيح (الإجتهاد و التقليد)، ص۲۰۴


منبع

[ویرایش]
کتاب فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۲ ص۱۳۸ و۱۳۹.    


جعبه ابزار