بلور

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبلور: نوعى سنگ معدنى سفید و شفاف است.


کاربرد فقهی

[ویرایش]

از این عنوان، به مناسبت در باب هاى صلاة، خمس و تجارت سخن رفته است.

احکام بلور

[ویرایش]


← درصلاة


۱) سجده بر بلور، صحیح نیست.
[۱] العروة الوثقى،ج ۱، ص ۵۸۹

۲) به دست كردن انگشتر ى كه نگین آن بلور باشد، مستحب است.
[۲] كشف الغطاء،ج ۳، ص ۴۴


← درخمس


بلور از معادن و خمس آن واجب است.

← تجارت


هنگام دادوستد بلور- براى رفع جهالت- باید ویژگی هاى آن ذكر شود و فروختن آن به بیع سلم (بیع سلف) نیز جایز است.
[۵] تذكرة الفقهاء،ج ۱۱، ص ۳۱۱.پانویس

[ویرایش]
 
۱. العروة الوثقى،ج ۱، ص ۵۸۹
۲. كشف الغطاء،ج ۳، ص ۴۴
۳. وسائل الشیعة،ج ۵، ص ۹۷    
۴. تذکرة الفقهاء،ج ۵، ص ۴۰۹    
۵. تذكرة الفقهاء،ج ۱۱، ص ۳۱۱.


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج‌۲، ص۱۳۴    


رده‌های این صفحه : فقه | معاملات | واژه شناسی
جعبه ابزار