بلندی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمکاني بالاتر از ديگر مکانها را بلندى مي‌گويند که از آن به مناسبت در بابهای طهارت، صلات، حج، مزار و جهاد سخن رفته است.


معناي بلندي

[ویرایش]

بلندى به معناي جاى بلند مانند تلّ و تپه و همچنین به معنای ارتفاع است .

استحباب بعضي اعمال در بلندي

[ویرایش]

انجام دادن امور زير مستحب است:
ايستادن مؤذن در اذان اعلام بر بلندى، قرار گرفتن خطیب جمعه بر جاى بلند مانند منبر يا غير آن، تیمم کردن بر خاک يا سنگى که در بلندى قرار دارد،
[۴] العروة الوثقى، ج ۱، ص ۴۹۳
تکرار تلبیه
[۶] العروة الوثقى، ج ۲، ص ۵۷۰
در حال احرام هنگام برآمدن بر بلندى و فرود آمدن از آن و نيز گفتن ذکر «اللّه أکبر، اللّه أکبر، لا إله ألّا اللّه و اللّه أکبر، و الحمد للّه ربّ العالمين، اللّهم لک الشّرف على کلّ شرف» هنگام برآمدن بر بلندى و عبور از پلها در سفر و نشستن بر موضع مرتفع هنگام ادرار کردن به‌گونه‌اى که از پاشيدن آن بر بدن و لباس جلوگيرى شود؛ ليکن ادرار کردن در هوا از مکان مرتفع- مانند پشت بام- مکروه است.

بلندي قبر

[ویرایش]

مرتفع ساختن قبر از سطح زمین به مقدار چهار انگشت، مستحب و افزون بر آن مکروه است.
[۱۱] جواهر الکلام، ج ۶، ص ۳۱۲


بلندي و نماز

[ویرایش]

محلّ قرار گرفتن پیشانی در حال سجده جایز نيست به بيش از يک‌ خشت (چهار انگشت بسته) از محلّ ايستادن نمازگزار بلندتر باشد.

← بالاتر نبودن مکان امام از ماموم


در نماز جماعت نبايد مکان امام به مقدار قابل اعتنا بلندتر از مکان مأمومين باشد؛ ليکن عکس آن جایز است.

وقت فضیلت نماز جعفر

[ویرایش]

افضل اوقات به جا آوردن نماز جعفر ، روز جمعه هنگام بلندى روز است.
[۱۶] العروة الوثقى، ج۲، ص ۱۰۶


وقت نماز اعرابی

[ویرایش]

وقت نماز اعرابی هنگام بلندى روز است.

حاجی و بلندی روز

[ویرایش]

براى کسى که تا بلندى روز در مسجد الحرام يا مسجد النبی صلّى اللّه عليه و آله به سر مى‌برد مستحب است پيش از اقامه نماز ظهر و عصر مسجد را ترک نکند.
[۱۸] العروة الوثقى، ج ۲، ص ۴۱۸


بلند کردن دست در دعا

[ویرایش]

بلند کردن دستها هنگام دعا مستحب است.
[۱۹] کشف الغطاء، ج۳، ص ۴۹۷


بلندي ساختمان در مکه

[ویرایش]

به قول مشهور بلندتر ساختن بنا بر کعبه براى اهالى مکه مکروه است.

بلندي منزل کافر ذميِ همسايه مسلمان

[ویرایش]

براى کافر ذمی جایز نيست خانه خود را از خانه مسلمانانى که در همسايگى وى زندگى مى‌کنند، بلندتر بنا کند.پانویس

[ویرایش]
 
۱. جواهر الکلام، ج ۹، ص ۶۲    
۲. کتاب السرائر، ج۱، ص ۲۹۴    
۳. جواهر الکلام، ج ۵، ص ۱۴۲.    
۴. العروة الوثقى، ج ۱، ص ۴۹۳
۵. جواهر الکلام، ج ۱۸، ص ۲۷۲.    
۶. العروة الوثقى، ج ۲، ص ۵۷۰
۷. المزار (شیخ مفید)، ص ۶۶    
۸. الحدائق الناضرة، ج۲، ص ۵۰.    
۹. الحدائق الناضرة، ج۲، ص ۸۴.    
۱۰. مستند الشیعة، ج۱، ص ۳۹۴    
۱۱. جواهر الکلام، ج ۶، ص ۳۱۲
۱۲. مستند الشیعة، ج ۳، ص ۲۷۴- ۲۷۵    
۱۳. جواهر الکلام، ج۱۰، ص ۱۵۰    
۱۴. جواهر الکلام، ج ۱۳، ص ۱۶۵    
۱۵. جواهر الکلام، ج ۱۳، ص ۱۷۰    
۱۶. العروة الوثقى، ج۲، ص ۱۰۶
۱۷. قواعد الاحکام، ج ۱، ص ۲۹۹    
۱۸. العروة الوثقى، ج ۲، ص ۴۱۸
۱۹. کشف الغطاء، ج۳، ص ۴۹۷
۲۰. مستند الشیعة، ج ۱۳، ص ۳۱۱    
۲۱. جواهر الکلام، ج۲۱، ص ۲۸۴.    منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج‌۲، ص ۱۳۳.    


رده‌های این صفحه : حج | فقه | نماز
جعبه ابزار