بلال (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبلال ممکن است اسم برای اشخاص ذیل باشد:

بلال حبشی، از نخستین‌ گروندگان‌ به‌ اسلام ‌، اولین‌ مؤذن‌، خادم‌ و صحابی‌ پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله)
بلال بن حارث مزنی، ابوعبدالرحمان بلال بن حارث مُزَنی، صحابی و محدثرده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار