بقیری

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبقّیرى: نوعى ابزار قمار است.


مفهوم بقیری

[ویرایش]

بقّیری، عبارت است از:
- توده‌هایى از خاک که درون یکى از آنها چیزى را پنهان مى‌کردند. هرکس آن را مى‌یافت، برنده اعلام مى‌شد و جایزه ی تعیین شده، از آن او بود.
- یا این که انبوهى از خاک بود که درون آن، مویى را پنهان مى‌کردند، سپس روى آن آب مى‌ریختند تا گل شود. پس از این مرحله هر کس مو را مى‌یافت جایزه را مى‌برد.

نام دیگر بقیری

[ویرایش]

بعضى بقّیرى را همان «اربعة عشر» دانسته‌اند .

حکم وکاربرد فقهی

[ویرایش]

فقها در باب تجارت، در مقام بیان مصادیق آلات قمار، از این عنوان نیز یاد کرده و آن را حرام دانسته‌اند.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. الروضة البهیة،ج ۳، ص ۲۱۰ تا ۲۱۱    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج‌۲، ص۱۲۳    


جعبه ابزار