بقای نسل (قرآن)ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدر این مقاله به بررسی آیاتی که مرتبط با بقای نسل و داستان حضرت نوح علیه السلام می‌باشد، می‌پردازیم.


بقای نسل نوح

[ویرایش]

ولقد نادنا نوح فلنعم المجیبون• وجعلنا ذریته هم الباقین• انا کذلک نجزی المحسنین.
«نوح ما را ندا کرد (و ما دعای او را اجابت کردیم)، و چه خوب اجابت کننده‌ای هستیم. و فرزندانش را بازماندگان (روی زمین) قرار دادیم. ما اینگونه نیکوکاران را پاداش می‌دهیم».

تفسیر آیه

[ویرایش]

از اینجا شرح داستان نه نفر از پیامبران بزرگ خدا آغاز می‌شود که در آیات پیشین بطور سربسته به آن اشاره شده بود، نخست از نوح شیخ الانبیاء و نخستین پیامبر اولوا العزم شروع می‌کند، و قبل از هر چیز به دعای پرسوز او هنگامی که از هدایت قومش مایوس شد اشاره کرده می‌فرماید: نوح ما را ندا کرد، ما هم اجابت کردیم، و چه خوب اجابت کننده‌ای هستیم (و لقد نادانا نوح فلنعم المجیبون).

پانویس

[ویرایش]
 
۱. صافات/سوره۳۷، آیه۷۵.    
۲. صافات/سوره۳۷، آیه۷۷.    
۳. صافات/سوره۳۷، آیه۸۰.    
۴. تفسیر نمونه، آیت الله ناصر مکارم شیرازی، ج۱۹، ص۷۹.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ قرآن، مرکز فرهنگ و معارف قرآن، برگرفته از مقاله «بقای نسل».    جعبه‌ابزار