بغض بیماردلان (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدر این مقاله، آیات مرتبط با بغض بیماردلان معرفی می‌شود.


بغض نسبت به دین

[ویرایش]

خداوند، آشکارکننده بغض بیماردلان، نسبت به دین و اهل آن:
«ام حسب الذین فی قلوبهم مرض ان لن یخرج الله اضغـنهم؛آیا کسانی که در دلهایشان مرضی هست پنداشتند که خدا هرگز کینه آنان را آشکار نخواهد کرد.»
آری آنها در درون دل کینه شدیدی نسبت به پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله و مؤمنان داشته و همیشه منتظر فرصتی بودند که ضربه‌ای بر آنها وارد کنند،قرآن به آنان هشدار می‌دهد، تصور نکنند همیشه می‌توانند چهره واقعی خود را مکتوم دارند.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. محمد/سوره۴۷، آیه۲۹.    
۲. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۲۱، ص۴۷۷.-۴۷۸    
۳. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۲۱، ص۴۷۸.    
۴. طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ترجمه موسوی همدانی، ج۱۸، ص۳۶۴.    


منبع

[ویرایش]
مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۶، ص۲۷۰، برگرفته از مقاله «بغض بیماردلان».    


رده‌های این صفحه : بغض | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار