بغدادی (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبغدادی ممکن است اشاره به اشخاص ذیل باشد:

ابن خیاط حسین بن فرج بغدادی اصفهانی، از محدّثین قرن سوم هجری در اصفهان
ابن خوام بغدادی، از دانشمندان ریاضی و طب قرن هفتم و هشتم هجری در اصفهان
ابن اخوه عبدالرحیم بن احمد بغدادی اصفهانی، ادیب‌، شاعر، مفسّر و محدّث‌ قرن ششم هجری در اصفهان
ابو القاسم عبد اللّه بن محمد بغدادی، شاعر ، اديب، لغوى و قرآن‌ پژوه
ابوالقاسم جنیدبغدادی، صوفی نامدار قرن ‌سوم‌
ابومنصور بغدادی، ملقب‌ به‌ «استاد»، متکلم‌، فقیه‌ و ریاضی‌دان‌
احمد بن علی خطیب بغدادی، محدّث و مورخ مشهور قرن پنجم و مؤلف تاریخ بغداد
اسماعیل‌پاشا بن محمدامین بغدادی، کتاب‌شناس و زندگی‌نامه‌نویس مشهور عثمانی
بشر بن موسی اسدی‌بغدادی، از محدثان اهل سنت (۱۹۰ـ ۲۸۸)
بغدادی‌حائری، درویش علی بن الحسین بن علی بن محمد، عالم و ادیب و شاعر و مؤلف شیعی در قرن سیزدهم


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار