بعصوص

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبعصوص: از استخوان هاى بدن است.


مراد از بعصوص

[ویرایش]

برخى اهل لغت آن را به استخوان بالاى ران، و برخى دیگر، مرادف عصعص به معناى استخوان میان دو کپل (دنبالچه) و گروه سوم به استخوان نازک دور دبر، تعریف کرده‌اند.
[۱] التنقیح الرائع،ج ۴، ص ۵۰۸


کاربرد فقهی

[ویرایش]

عنوان یاد شده در باب دیات آمده است.

حکم شکستن بعصوص

[ویرایش]

کسى که بعصوص دیگرى را (به هریک از معانى سه‌گانه) بشکند؛ به‌گونه‌اى که وى نتواند از بیرون آمدن مدفوع، جلوگیرى کند، باید دیه ی کامل، بپردازد.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. التنقیح الرائع،ج ۴، ص ۵۰۸
۲. جواهر الکلام،ج ۴۳، ص ۲۸۱    
۳. الروضة البهیة،ج ۱۰، ص ۲۵۲    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام؛ ج‌۲، ص ۱۱۷    


رده‌های این صفحه : فقه | قصاص و دیات | واژه شناسی
جعبه ابزار