بصیرت مؤمنان (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاز ویژگی‌ها و صفات مؤمنان که در آیات قرآن به آن‌ها اشاره شده است بصیرت است.


بصیر بودن مؤمنان

[ویرایش]

مؤمنان، انسانهایی اهل بینش و خرد :
۱. «ان الذین ءامنوا وعملوا الصـلحـت...مثل الفریقین کالاعمی والاصم والبصیر والسمیع هل یستویان مثلا افلاتذکرون؛ کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند... حال این دو گروه (مؤمنان و منکران‌ )، حال « نابینا و کر» و « بینا و شنوا» است؛ آیا این دو، همانند یکدیگرند؟! آیا پند نمی‌گیرند؟!»
۲. «.. قل هل یستوی الاعمی والبصیر‌ام هل تستوی الظـلمـت والنور...؛ ...بگو: آیا نابینا و بینا یکسانند؟! یا ظلمتها و نور برابرند؟! ....»
۳. «افمن یعلم انمآ انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی انما یتذکر اولوا الالبـب؛ آیا کسی که می‌داند آنچه از طرف پروردگارت بر تو نازل شده حق است، همانند کسی است که نابیناست؟! تنها صاحبان اندیشه متذکّر می‌شوند....»
۴. «...انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب واقاموا الصلوة ومن تزکی فانما یتزکی لنفسه والی الله المصیر•وما یستوی الاعمی والبصیر؛ ... تو فقط کسانی را بیم‌می‌دهی که از پروردگار خود در پنهانی می‌ترسند و نماز را برپا می‌دارند؛ و هر کس پاکی (و تقوا) پیشه کند، نتیجه آن به خودش بازمی‌گردد؛ و بازگشت (همگان) به سوی خداست! و نابینا و بینا هرگز برابر نیستند.»
۵. «وما یستوی الاعمی والبصیر والذین ءامنوا وعملوا الصـلحـت ولاالمسیء قلیلا ما تتذکرون؛ هرگز نابینا و بینا یکسان نیستند؛ همچنین کسانی که ایمان آورده، و اعمال صالح انجام داده‌اند با بدکاران یکسان نخواهند بود؛ امّا کمتر متذکّر می‌شوید!»

پانویس

[ویرایش]
 
۱. هود/سوره۱۱، آیه۲۳.    
۲. هود/سوره۱۱، آیه۲۴.    
۳. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۹، ص۶۵-۶۷.    
۴. طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ترجمه موسوی همدانی، ج۱۰، ص۲۸۷-۲۸۸.    
۵. رعد/سوره۱۳، آیه۱۶.    
۶. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۱۰، ص۱۵۹.    
۷. طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ترجمه موسوی همدانی، ج۱۱، ص۴۴۴.    
۸. رعد/سوره۱۳، آیه۱۹.    
۹. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۱۰، ص۱۸۳.    
۱۰. طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ترجمه موسوی همدانی، ج۱۱، ص۴۶۶.    
۱۱. فاطر/سوره۳۵، آیه۱۸.    
۱۲. فاطر/سوره۳۵، آیه۱۹.    
۱۳. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۱۸، ص۲۲۴-۲۲۹.    
۱۴. طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ترجمه موسوی همدانی، ج۱۷، ص۴۹.    
۱۵. غافر/سوره۴۰، آیه۵۸.    
۱۶. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۲۰، ص۱۴۰.    
۱۷. طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ترجمه موسوی همدانی، ج۱۷، ص۵۱۸.    


منبع

[ویرایش]
مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۶، ص۲۶۶، برگرفته از مقاله «اهل بصیرت (بندگان خاص خدا)».    


رده‌های این صفحه : ایمان | بصیرت | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار