بصائر جغرافیة (کتاب)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبصائر جغرافیه اثر رشید رشدی بغدادی است. وی در این کتاب از پدیده‌های کونی و پهنای عرصه گیتی سخن و ارتباط آنها با نظم حاکم بر جهان سخن گفته است.
وی درباره شکل زمین و تاثیر کوه‌ها و زبانه‌های دریایی و ... که در قرآن از آنها سخن رفته، به‌خوبی شرح و بسط داده است؛ که بر گستردگی علم و قدرت استنباط وی در مسائل مربوط به دین و دانش دلالت دارد.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

بصائر جغرافیه نوشته استاد رشید رشدی بغدادی که در سال ۱۹۵۱ م پایان یافت و همان سال در بغداد به‌چاپ رسید. وی از پدیده‌های کونی و پهنای عرصه گیتی سخن رانده و دلالت آنها را بر نظم حاکم بر جهان و در پی آن، حکمت صانع متعال روشن ساخته است. وی در مقدمه، از عقب ماندگی جامعه اسلامی و چیره شدن استعمار بر مسلمانان، بر اثر ناتوانی علمی و رزمی آنان سخن گفته است؛ سپس به سازش میان علم و دین اشاره کرده و بر وفق آن، از پدیده‌های طبیعت که هر یک آیتی است بر عظمت خالق، بحث کرده و در تایید آن، شواهدی از کتاب و سنت آورده است.
در بخش دوم کتاب، تنها از رهنمودهای قرآنی مرتبط با پدیده‌های کیهانی گفتگو کرده و آن را دلیل روشنی بر اعجاز این کتاب جاوید آسمانی گرفته است. وی درباره شکل زمین و تاثیر کوه‌ها و زبانه‌های دریایی و اختلاف مواضع طلوع و غروب و فشار هوا و مساله رجع و صدع و نیروی جاذبه و مسائل دیگری را که در قرآن از آنها سخن رفته، بخوبی شرح و بسط داده است؛ که بر گستردگی علم و قدرت استنباط وی در مسائل مربوط به دین و دانش دلالت دارد و انصافا کتاب ارزشمندی است.
استاد عبدالله پاشا فکری نیز در این زمینه، کتابی دارد که در آن پدیده‌های کیهانی را با آنچه در نصوص شرعی آمده مقایسه کرده است. این کتاب در سال ۱۳۱۵ در قاهره به چاپ رسیده است.

منبع

[ویرایش]

معرفت، محمدهادی، تفسیر و مفسران، ج۲، ص۴۷۱-۴۷۲.    


جعبه ابزار