بصائر الایمان فی تفسیر القرآن

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبصائر الایمان فی تفسیر القرآن اثر سید صبغةاللّه (ح ۱۲۱۸-۱۲۸۵ ق) فرزند سیدجعفر بروجردی معروف به کشفی، از مفسران شیعه و حکیم متاله از برجستگان آل کشفی است.


معرفی اجمالی تفسیر

[ویرایش]

این تفسیر در سه مجلد بزرگ به عربی و به سبک کلامی با بهره از روایات ائمه اطهار (علیهم‌السّلام) می‌باشد.
جـلد اول دارای یک مقدمه سپس تفسیر سوره الحمد تا سوره الکهف و جلد دوم از سوره الکهف تا سوره یس و مجلد سوم از سوره الصافات تا سوره الناس.
[۲] آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذریعة الی تصانیف الشیعه، ج۸، ص۱۰۰.
[۳] انصاری، مرتضی، شخصیت شیخ انصاری، ص۲۷۲.
[۵] آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، طبقات اعلام الشیعه، الکرام البررة، ج۲، ص۶۶۶.
[۶] شفیعی، محمد، مفسران شیعه، ص۱۷۵.
[۷] الحلو، عامر، معجم الدراسات القرآنیة عند الشیعة الامامیة، ص۴۲.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذریعة الی تصانیف الشیعه، ج۳، ص۱۲۳.    
۲. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذریعة الی تصانیف الشیعه، ج۸، ص۱۰۰.
۳. انصاری، مرتضی، شخصیت شیخ انصاری، ص۲۷۲.
۴. امین، سیدمحسن، اعیان الشیعة، ج۷، ص۳۸۳.    
۵. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، طبقات اعلام الشیعه، الکرام البررة، ج۲، ص۶۶۶.
۶. شفیعی، محمد، مفسران شیعه، ص۱۷۵.
۷. الحلو، عامر، معجم الدراسات القرآنیة عند الشیعة الامامیة، ص۴۲.


منبع

[ویرایش]
سایت اندیشه قم، برگرفته از مقاله «تفاسیر قرن سیزدهم»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۵/۶/۷.    جعبه ابزار