بشارت به همسر ابراهیم (قرآن)ذخیره مقاله با فرمت پی دی افهمسر ابراهیم علیه السلام هم یکی از بشارت داده شدگان می باشد که خداوند بشارت فرزنددار شدنش را در سن پیری داده بود.


تعجب همسر ابراهیم

[ویرایش]

همسر ابراهیم ، از بشارت به فرزنددار شدن در سن پیری تعجب کرده بودند که خداوند در این باره در قرآن می فرماید:
و لقد جاءت رسلنا ابرهیم بالبشری... • وامراته قائمة فضحکت فبشرنـها باسحـق و من وراء اسحـق یعقوب• قالت یـویلتی ءالد وانا عجوز وهـذا بعلی شیخا ان هـذا لشیء عجیب.فرستادگان ما ( فرشتگان‌ ) برای ابراهیم بشارت آوردند؛ گفتند: «سلام!» (او نیز) گفت: «سلام!» و طولی نکشید که گوساله بریانی (برای آنها) آورد. •و همسرش ایستاده بود، (از خوشحالی) خندید؛ پس او را بشارت به اسحاق ، و بعد از او یعقوب دادیم• [۱] [۲] [۳].در این هنگام همسر ابراهیم (ساره ) که در آنجا ایستاده بود خندید (و امراته قائمة فضحکت ).این خنده ممکن است به خاطر آن باشد که او نیز از فجایع قوم لوط به شدت ناراحت و نگران بود و اطلاع از نزدیک شدن مجازات آنها مایه خوشحالى و سرور او گشت .این احتمال نیز هست که این خنده از روى تعجب و یا حتى وحشت بوده باشد، چرا که خنده مخصوص به حوادث سرورانگیز نیست ، بلکه گاه مى شود که انسان از شدت وحشت و ناراحتى خنده مى کند، و در میان عرب ضرب المثل معروفى است شر الشدائد ما یضحک : بدترین شدائد آنست که انسان را بخنده آورد.این احتمال را نیز داده اند که خنده او از جهت خوشحالى به خاطر بشارت بر فرزند بوده باشد، هر چند ظاهر آیه این تفسیر را نفى مى کند، زیرا بشارت به اسحق بعد از این خنده به او داده شد مگر اینکه گفته شود نخست به ابراهیم بشارت دادند که صاحب فرزندى خواهد شد و ساره این احتمال را داد که او چنین فرزندى را براى ابراهیم خواهد آورد ولى تعجب کرد که مگر ممکن است پیرزنى در این سن و سال براى شوهر پیرش فرزند بیاورد، لذا با تعجب از آنها سؤ ال کرد و آنها صریحا به او گفتند که آرى این فرزند از تو خواهد شد، دقت در آیات سوره ذاریات نیز این معنى را تایید مى کند. [۴]

بشارت به همسر ابراهیم

[ویرایش]

بشارت خداوند به همسر ابراهیم علیه السلام، برای ولادت اسحاق علیه السلام بوده است همانطور که در قرآن می فرماید:
ولقد جآءت رسلنآ ابرهیم بالبشری... • وامراته قآئمة فضحکت فبشرنـها باسحـق ومن وراء اسحـق یعقوب.فرستادگان ما ( فرشتگان‌) برای ابراهیم بشارت آوردند؛ گفتند: «سلام!» (او نیز) گفت: «سلام!» و طولی نکشید که گوساله بریانی (برای آنها) آورد. • و همسرش ایستاده بود، (از خوشحالی) خندید؛ پس او را بشارت به اسحاق، و بعد از او یعقوب دادیم. [۵] [۶]سپس اضافه مى کند: به دنبال آن به او بشارت دادیم که اسحاق از او متولد خواهد شد و پس از اسحاق ، یعقوب از اسحاق متولد مى گردد (فبشرناها باسحق و من وراء اسحق یعقوب ).
در حقیقت هم به او بشارت فرزند دادند، و هم نوه ، یکى اسحاق و دیگرى یعقوب که هر دو از پیامبران خدا بودند.. [۷]

بشارت فرشتگان

[ویرایش]

بشارت فرشتگان به همسر ابراهیم علیه السلام، برای ولادت یعقوب علیه السلام بوده که خداوند می فرماید:
ولقد جآءت رسلنآ ابرهیم بالبشری... • وامراته قآئمة فضحکت فبشرنـها باسحـق ومن وراء اسحـق یعقوب.فرستادگان ما ( فرشتگان‌) برای ابراهیم بشارت آوردند؛ گفتند: «سلام!» (او نیز) گفت: «سلام!» و طولی نکشید که گوساله بریانی (برای آنها) آورد. •و همسرش ایستاده بود، (از خوشحالی) خندید؛ پس او را بشارت به اسحاق، و بعد از او یعقوب دادیم•گفت: «ای وای بر من! آیا من فرزند می‌آورم در حالی که پیرزنم، و این شوهرم پیرمردی است؟! این راستی چیز عجیبی است!» [۸] [۹]

پانویس

[ویرایش]
 
۱. هود/سوره۱۱، آیه۶۹.    
۲. هود/سوره۱۱، آیه۷۱.    
۳. هود/سوره۱۱، آیه۷۲.    
۴. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۹، ص۱۷۰-۱۷۱.    
۵. هود/سوره۱۱، آیه۶۹.    
۶. هود/سوره۱۱، آیه۷۱.    
۷. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۹، ص۱۷۲.    
۸. هود/سوره۱۱، آیه۶۹.    
۹. هود/سوره۱۱، آیه۷۱.    


منبع

[ویرایش]

مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۶، ص۲۵۴، برگرفته از مقاله «بشارت به همسر ابراهیم »    


رده‌های این صفحه : بشارت | حضرت ابراهیم | موضوعات قرآنی
جعبه‌ابزار