بریدة بن حصیب

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبُرَیْدَة بن حُصَیْب، صحابی، و رئیس قبیله اَسْلَم بن اَفْصی می‌باشد.


اسلام آوردن بریدة بن حصیب

[ویرایش]

در هجرت رسول اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم از مکه به مدینه، هنگامی که ایشان در قرارگاه الغمیم توقف فرمودند، بریده همراه با هشتاد خانواده وابسته اسلام آورد، اما به گفته ابن حجر عسقلانی
[۱] الاصابة فی تمییزالصحابة، ابن حَجَر عسقلانی ج۱، ص۱۴۶.
، وی پس از غزوه بدر مسلمان شد.

پیوستن بریدة به پیامبر

[ویرایش]

بریده در مدینه به پیامبر نپیوست، مگر پس از غزوه احد، که در آنجا اقامت گزید و در همه غزوات پیامبر شرکت کرد.

فرستاده پیامبر برای خراج گرفتن و دعوت به جنگ

[ویرایش]

در سال نهم هجرت، یک بار برای گرفتن خراج از اَسلَم و غِفار فرستاده شد، و بار دیگر برای دعوت آنان، که به غزوه تبوک بپیوندند.

نقل مکان به بصره

[ویرایش]

پس از رحلت پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم، به اقامت در مدینه تا بنیادیابی بصره ادامه داد و سپس بدانجا نقل مکان کرد.

سیر زندگی بریدة تا رحلت

[ویرایش]

بریده در خراسان جنگید و در مرو اقامت کرد و همانجا، در زمان فرمانروایی یزید بن معاویه (۶۰ـ۶۴)، درگذشت
[۳] الاصابة فی تمییزالصحابة، ابن حجر عسقلانی، ج۱، ص۱۴۶.
[۴] ابن اثیر ۱۳۹۹ـ۱۴۰۲، ج۳، ص۴۸۹.
و گفته‌اند که وی با ربیع بن زیاد جزو پنجاه هزار تنی بود که در ۵۱ به فرمان زیادبن ابیه همراه خانواده خود از بصره و کوفه به خراسان کوچیدند. به نوشته ابن حجر عسقلانی
[۶] الاصابة فی تمییزالصحابة، ابن حَجَر عسقلانی ج۱، ص۱۴۶.
وی در ۶۳ درگذشته است.

تاریخ دیگری از زندگی بریدة

[ویرایش]

بریدة اسلمی پس از درگذشت رسول اکرم صلّی اللّه علیه وآله وسلّم به هواداری علی علیه السّلام از بیعت با ابوبکر امتناع ورزید.
[۷] قاموس الرجال، تستری، ج۲، ص۲۸۷ـ۲۸۸، ۲۹۱.
[۸] قاموس الرجال، تستری، ج۲، ص۲۹۱.


راوی بودن بریدة

[ویرایش]

وی از پیامبر حدیث نقل کرده و ابوداوود صاحب مسند، از او روایت کرده است. فرزندش عبدالله بن بریده، و نوادگانش اوس بن عبدالله و سهل بن عبدالله نیز از او روایت کرده اند.
[۱۰] اختیار معرفة الرجال، کشّی، ص۳۸.
[۱۱] اختیار معرفة الرجال، کشّی، ص۹۴.
[۱۲] عیون الاخبار، ابن قتیبه ج۱، ص۳۸.
[۱۳] عیون الاخبار، ابن قتیبه ج۳، ص۱۱۹.


نام پدر بریدة در برخی آثار شیعه

[ویرایش]

نام پدر بریده در برخی از آثار شیعه
[۱۴] تنقیح المقال فی علم الرجال، مامقانی، ج۱، بخش۲، ص۱۶۶.
[۱۵] قاموس الرجال، تستری، ج۲، ص۲۸۷.
«خَضیب » ذکر شده است.

منابع جهت مطالعه

[ویرایش]

ابن اثیر، اسدالغابة فی معرفة الصحابة، چاپ محمدابراهیم بنا و محمداحمد عاشور، قاهره ۱۹۷۰ـ۱۹۷۳.
• ابن اثیر، الکامل فی التاریخ، بیروت ۱۳۹۹ـ۱۴۰۲/۱۹۷۹ـ۱۹۸۲.
ابن حجر عسقلانی، کتاب الاصابة فی تمییزالصحابة، مصر۱۳۲۸.
• ابن سعد، کتاب الطبقات الکبیر، چاپ ادوارد سخو، لیدن ۱۳۳۱ـ۱۳۴۷/ ۱۹۰۴ـ۱۹۴۰، ج۴، قسم۱، ص۱۷۸ـ۱۷۹.
احمد بن یحیی بلاذری، کتاب فتوح البلدان، چاپ صلاح الدین منجد، قاهره۱۹۵۶.
محمد بن جریر طبری، تاریخ الرسل والملوک، چاپ دخویه و دیگران، لیدن۱۸۷۹ـ۱۹۰۱، سلسله اول، ص۱۳، ۱۵۷۹، سلسله سوم، ص۲۳۴۸ـ۲۳۴۹، ۲۳۷۱، ۲۵۳۹.
یحیی بن شرف نووی، تهذیب الاسماء واللغات، تهران، بی تا، قسم ۱، جزء۱، ص۱۳۳.
• L. Caetani، Annali dell'Islam، Milano ۱۹۰۵-۱۹۲۶، index
ابن قتیبه، کتاب عیون الاخبار، بیروت، بی تا.
محمدتقی تستری، قاموس الرجال، قم۱۴۱۰ـ۱۴۱۵.
محمدبن عمر کشّی، اختیار معرفة الرجال، تلخیص محمد بن حسن طوسی، چاپ حسن مصطفوی، مشهد ۱۳۴۸ ش.
عبدالله مامقانی، تنقیح المقال فی علم الرجال، چاپ سنگی نجف ۱۳۴۹ـ۱۳۵۲.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. الاصابة فی تمییزالصحابة، ابن حَجَر عسقلانی ج۱، ص۱۴۶.
۲. اسد الغابة، ج۱، ص۱۷۵.    
۳. الاصابة فی تمییزالصحابة، ابن حجر عسقلانی، ج۱، ص۱۴۶.
۴. ابن اثیر ۱۳۹۹ـ۱۴۰۲، ج۳، ص۴۸۹.
۵. فتوح البلدان ج۳، ص۵۰۷.    
۶. الاصابة فی تمییزالصحابة، ابن حَجَر عسقلانی ج۱، ص۱۴۶.
۷. قاموس الرجال، تستری، ج۲، ص۲۸۷ـ۲۸۸، ۲۹۱.
۸. قاموس الرجال، تستری، ج۲، ص۲۹۱.
۹. اختیار معرفة الرجال ج۱، ص۱۸۷.    
۱۰. اختیار معرفة الرجال، کشّی، ص۳۸.
۱۱. اختیار معرفة الرجال، کشّی، ص۹۴.
۱۲. عیون الاخبار، ابن قتیبه ج۱، ص۳۸.
۱۳. عیون الاخبار، ابن قتیبه ج۳، ص۱۱۹.
۱۴. تنقیح المقال فی علم الرجال، مامقانی، ج۱، بخش۲، ص۱۶۶.
۱۵. قاموس الرجال، تستری، ج۲، ص۲۸۷.


منبع

[ویرایش]
دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، مقاله «بریدة بن حصیب».    


جعبه ابزار