برنج (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه برنج ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

برنج (حبوبات)، از حبوبات معروف و دارای کاربرد فقهی
برنج (آلیاژ)، یکی از فلزات، آلیاژی از مس و روی


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار