برق (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاز عناوین و موضوعات مطرح شده در آیات قرآن، «برق» است.


معنی برق

[ویرایش]

برق، نور و درخششی است که از ابر پدید می‌آید.
در این عنوان آیاتی معرفی می‌شوند که در آن‌ها از واژه «برق» استفاده شده است.
[۲] برای توضیح بیشتر به مقاله صاعقه (قرآن) رجوع شود.


عناوین مرتبط

[ویرایش]

آثار برق (قرآن)، برق از آیات خدا (قرآن)، برق و باران (قرآن)، برق و منافقان (قرآن)، پیدایش برق (قرآن)، تشبیه به برق (قرآن)، درخشندگی برق (قرآن)، منشأ پیدایش برق (قرآن).

پانویس

[ویرایش]
 
۱. راغب اصفهانی، حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، ص۴۳، «برق».    
۲. برای توضیح بیشتر به مقاله صاعقه (قرآن) رجوع شود.


منبع

[ویرایش]
مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۶، ص۲۱۰، برگرفته از مقاله «برق».    


رده‌های این صفحه : برق | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار