برقی (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبرقی ممکن است اسم برای اشخاص ذیل باشد:

احمد بن محمد برقی، محدّث، مورّخ و مؤلف، امامی قرن سوم
محمد بن خالد برقی، از راویان و مؤلفان امامی مذهب قرن دوم و اوایل قرن سوم
اسماعیل بن احمد برقی، ادیب، شاعر و مؤلف عربی زبان قرن پنجم
خواجه‌عبدالله برقی، نخستین کس از میان جانشینان منصوبِ خواجه یوسف همدانی (متوفی ۵۵۵) برای تعهّد مرجعیّت روحانی
ابوعلی حسن بن خالد برقی، از راویان موثّق شیعه و از اصحاب امام‌ هادی (علیه‌السّلام) و صاحب کتاب النوادر
احمد بن عبداللّه برقی اصفهانی، از راویان و فضلای شعر و ادب در اصفهان
ابوبکر احمد بن عبدالله برقی مصری زهری، از موالی بنی‌زهره و از محدثان موثق اهل‌سنت در قرن سوم هجری قمری


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار