برزخ منکران معاد (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمنکران معاد در برزخ در روز قیامت گمان می کنند که در برزخ توقف کوتاهی داشته اند.


منکران معاد در برزخ

[ویرایش]

تصور و گمان منکران معاد در قیامت این است که در برزخ توقف کوتا ه و اندکی داشته اند و خداوند در این باره در قرآن می فرماید:
... فسیقولون من یعیدنا قل الذی فطرکم اول مرة فسینغضون الیک رءوسهم ویقولون متی هو قل عسی ان یکون قریبا• یوم یدعوکم فتستجیبون بحمده وتظنون ان لبثتم الا قلیلا. یا هر مخلوقی که در نظر شما، از آن هم سخت‌تر است (و از حیات و زندگی دورتر می‌باشد، باز خدا قادر است شما را به زندگی مجدد بازگرداند). آنها بزودی می گویند: «چه کسی ما را بازمی‌گرداند؟!» بگو: «همان کسی که نخستین بار شما را آفرید.» آنان سر خود را (از روی تعجب و انکار،) به سوی تو خم می‌کنند و می‌گویند: «در چه زمانی خواهد بود؟!» بگو: «شاید نزدیک باشد! •همان روز که شما را (از قبرهایتان ) فرامی‌خواند؛ شما هم اجابت می‌کنید در حالی که حمد او را می‌گویید؛ می‌پندارید تنها مدت کوتاهی (در جهان برزخ) درنگ کرده‌اید!» (. مقصود از «ان لبثتم...» توقف در عالم قبر (برزخ) است.).دومین ایراد آنها این بود که مى گفتند: بسیار خوب اگر بپذیریم که این استخوانهاى پوسیده و متلاشى شده قابل بازگشت به حیات است چه کسى قدرت انجام این کار را دارد، چرا که این تبدیل را یک امر بسیار پیچیده و مشکل مى دانستند ((آنها مى گویند چه کسى ما را باز مى گرداند؟)) (فسیقولون من یعیدنا).پاسخ این سؤ ال را قرآن چنین مى گوید: ((به آنها بگو همان کسى که شما را روز اول آفرید)) (قل الذى فطرکم اول مرة ).اگر در قابلیت ((قابل )) شک دارید که شما در اول خاک بودید چه مانعى دارد بار دیگر خاک شوید و به زندگى بازگردید.و اگر در فاعلیت ((فاعل )) شک دارید همان خدائى که در آغاز شما را از خاک آفرید مى تواند بار دیگر این کار را تکرار کند که حکم الامثال فیما یجوز و فیما لا یجوز واحد.سرانجام به سومین ایراد آنها مى پردازد و مى گوید: ((آنها سر خود را از روى تعجب و انکار تکان مى دهند و مى گویند: چه زمانى این معاد واقع مى شود؟)) (فسینغضون الیک رؤ سهم و یقولون متى هو).

پانویس

[ویرایش]
 
۱. طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ج۱۳، ص۱۱۷.    
۲. اسراء/سوره۱۷، آیه۵۱.    
۳. اسراء/سوره۱۷، آیه۵۲.    
۴. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۱۲، ص۱۵۴.    


منبع

[ویرایش]

مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۶، ص۲۰۸، برگرفته از مقاله «برزخ منکران معاد».    


رده‌های این صفحه : برزخ | معاد | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار