برج‌سازی شیاطین (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدر عصر سلیمان نبی علیه‌السلام خداوند به اذنش برای ایشان جنیان را مسخر کرده بود و حضرتش از آنها در برج‌سازی و سایر کارها بهره می‌برد.


برج سازی شیاطین

[ویرایش]

ولسلیمـن الریح... ومن الجن من یعمل بین یدیه باذن ربه... • یعملون له ما یشاء من محـریب... «و برای سلیمان، باد را مسخر ساختیم که صبحگاهان مسیر یک ماه را می‌پیمود، و عصرگاهان مسیر یک ماه را، و چشمه مس (مذاب) را برای او روان ساختیم، و گروهی از جن پیش روی او به اذن پروردگار کار می‌کردند، و هر کدام از آنها از فرمان ما سرپیچی می‌کرد او را از عذاب آتش سوزان می‌چشاندیم!
آنها هر چه سلیمان می‌خواست برایش درست می‌کردند، معبدها، تمثال‌ها، ظروف بزرگ غذا همانند حوض‌ها! و دیگ‌های ثابت (که از بزرگی قابل حمل و نقل نبود، و به آنها گفتیم:) ‌ای آل داود، شکر (این‌همه نعمت را) بجا آورید، اما عده کمی از بندگان من شکرگذارند!».

حشمت و مرگ سلیمان

[ویرایش]

به دنبال بحث از مواهبی که خدا به داود داده بود سخن را به فرزندش سلیمان می‌کشاند، و در حالی که در مورد داود از دو موهبت، سخن به میان آمد، در مورد فرزندش سلیمان از سه موهبت بزرگ بحث می‌کند، می‌فرماید: ما باد را مسخر سلیمان قرار دادیم که صبحگاهان مسیر یک ماه را می‌پیمود و عصرگاهان مسیر یک ماه! (و لسلیمان الریح غدوها شهر و رواحها شهر).
جالب اینکه برای پدر جسم خشن و فوق العاده محکمی یعنی آهن را مسخر می‌کند و برای فرزند موجود بسیار لطیف، ولی هر دو کار سازنده و اعجاز آمیزند و مفید، جسم سخت را برای داود نرم میکند، و امواج لطیف باد را برای سلیمان فعال و محکم!
لطافت باد هرگز مانع از آن نیست که اعمال مهمی را انجام دهد، بادها هستند که کشتی‌ها عظیم را بر سطح اقیانوسها به حرکت در می‌آورند، سنگ‌های سنگین آسیا را می‌چرخانند، و بالن‌ها را بر فراز آسمان به شکل هواپیما به حرکت در می‌آورند. آری خداوند این جسم لطیف را با این قدرت خیره کننده در اختیار سلیمان قرار داد. (بنا بر یک احتمال، «محاریب» به معنای برج‌هاست.).

پانویس

[ویرایش]
 
۱. سبا/سوره۳۴، آیه۱۲.    
۲. سبا/سوره۳۴، آیه۱۳.    
۳. طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج۸، ص۲۰۱.    
۴. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۱۸، ص۳۴-۳۵.    
۵. طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج۸، ص۲۰۲.    


منبع

[ویرایش]

مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۶، ص۱۹۱، برگرفته از مقاله «برج‌سازی شیاطین».    


رده‌های این صفحه : شیطان | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار