براهمه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبراهمه جمع برهمن است.


پیشوای براهمه

[ویرایش]

برهمن پیشوای روحانی آئین برهمائی را گویند.

منبع

[ویرایش]
کتاب فرهنگ علم کلام، احمد خاتمی، ص۷۶.


رده‌های این صفحه : ادیان غیر الهی | ادیان و مذاهب
جعبه ابزار