برادر شوهر

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبرادر شوهر به برادر زوج گفته می‌شود و از آن به مناسبت در باب نکاح نام برده شده است.


شیر دادن برادر شوهر

[ویرایش]

اگر زنى برادر شوهر خود را شیر دهد بر شوهر حرام نمى‌گردد، هرچند عنوان «مادر برادر شوهر» بر او منطبق مى‌شود.

موارد حرام شدن زن بر شوهر

[ویرایش]

زن در یکى از این دو فرض بر شوهر حرام مى‌گردد:
۱)مادر شوهر بودن.
۲)دیگرى مدخول پدر شوهر بودن، که در اینجا هیچ‌کدام وجود ندارد.البته برخى قائل به حرمت شده‌اندو برخى معاصران، احتیاط مستحب را در ترک شیر دادن دانسته‌اند.پانویس

[ویرایش]
 
۱. رسائل المحقق الکرکی ج۱، ص۲۱۴-۲۲۱.    
۲. جواهر الکلام ج۲۹، ص۳۲۲.    
۳. مستند الشیعة ج۱۶، ص۲۹۲.    
۴. مختصر الاحکام ج۱، ص۱۴۲.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج‌۲، ص۸۹.    


رده‌های این صفحه : فقه | نکاح
جعبه ابزار