بدیع‌الزمان بن محمد اردستانی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمیرزابدیع‌الزّمان بن قاضی شمس‌الدّین محمّد اردستانی، شاعر ادیب و عالم فاضل، معاصر شاه عباس صفوی در اصفهان می‌باشد.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

میرزابدیع‌الزّمان بن قاضی شمس‌الدّین محمّد اردستانی، شاعر ادیب و عالم فاضل، معاصر شاه عباس صفوی بوده و در اصفهان ساکن بوده است.
[۱] تذکره غنی، ص۲۶.
[۲] حسن‌خان بهادر، سیدمحمدصدیق، تذکره شمع انجمن، ص۱۳۰.
در نهایت زهد و تقوا بود. و دیوانی در حدود ده هزار بیت داشته است.
[۳] معانی، احمد گلچین، کاروان هند، ج۱، ص۲۳۳.

این بیت از اوست:
خلد را از کف به مینای شرابی می‌دهم ••••• گر به نانی داد آدم، من به آبی می‌دهم
[۴] گلچین معانی، احمد، جنگ معانی، ص۲۶۲.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. تذکره غنی، ص۲۶.
۲. حسن‌خان بهادر، سیدمحمدصدیق، تذکره شمع انجمن، ص۱۳۰.
۳. معانی، احمد گلچین، کاروان هند، ج۱، ص۲۳۳.
۴. گلچین معانی، احمد، جنگ معانی، ص۲۶۲.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۲، ص۱۶۸-۱۶۹.    جعبه ابزار