بدیع‌الزمان بن اسحاق هرندی قهپائی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افملّابدیع‌الزّمان بن اسحاق هرندی قهپائی، عالم فاضل محقّق قرن یازدهم هجری در اصفهان می‌باشد.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ملّابدیع‌الزّمان بن اسحاق هرندی قهپائی، عالم فاضل محقّق. در اصفهان نزد علمای این شهر از جمله شیخ بهائی به تحصیل پرداخت. سپس به منصب شیخ‌الاسلامی یزد منصوب شد و سرانجام در سال ۱۰۴۹ق وفات یافت.

تألیفات

[ویرایش]

از جمله آثار او تالیف «ریاض العابدین فی شرح الصحیفه» به فارسی است که آن را پس از تالیف به نام شاه صفی صفوی نامیده است.

مهارت

[ویرایش]

او علاوه بر تبحّر در علوم نقلی، در علوم عقلی نیز به تحصیل پرداخت و کتاب‌های «التّعلیقات» و «المبداء و المعاد» هر دو از تالیفات «ابن سینا» را در سال ۱۰۱۶ق کتابت کرد. این نسخه‌ها به شماره ۱۲۷۴۸ در کتابخانه آیت اللّه مرعشی نجفی موجود است.
[۲] شیروانی، محمد، فهرست کتابخانه وزیری، ج۲، ص۴۹۰.
[۳] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۱، ص۳۸۴.
[۴] حسینی اشکوری، سیداحمد، فهرست کتابخانه مرعشی، ج۵، ص۲۳۸-۲۴۱.
[۵] حسینی اشکوری، سیداحمد، فهرست کتابخانه مرعشی، ج۳۲، ص۴۰۲.
[۶] حسینی اشکوری، سیداحمد، فهرست کتابخانه مرعشی، ج۸، ص۴۰۱.
[۷] قمی، شیخ‌عباس، فوائد الرضویّه، ج۱، ص۵۶.
[۸] دایرة المعارف تشیع، ج۳، ص۱۵۰.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذریعه، ج۱۱، ص۳۲۹.    
۲. شیروانی، محمد، فهرست کتابخانه وزیری، ج۲، ص۴۹۰.
۳. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۱، ص۳۸۴.
۴. حسینی اشکوری، سیداحمد، فهرست کتابخانه مرعشی، ج۵، ص۲۳۸-۲۴۱.
۵. حسینی اشکوری، سیداحمد، فهرست کتابخانه مرعشی، ج۳۲، ص۴۰۲.
۶. حسینی اشکوری، سیداحمد، فهرست کتابخانه مرعشی، ج۸، ص۴۰۱.
۷. قمی، شیخ‌عباس، فوائد الرضویّه، ج۱، ص۵۶.
۸. دایرة المعارف تشیع، ج۳، ص۱۵۰.


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۲، ص۱۷۰.    


جعبه ابزار