بدیع‌الزمان بدیعی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبدیع الزّمان اصفهانی متخلّص به «بدیعی» از فضلاء و شعرای عهد صفویه می‌باشد.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

بدیع الزّمان اصفهانی متخلّص به «بدیعی» از فضلاء و شعرای عهد صفویه است. در هندوستان ساکن بوده و در آنجا منظومه نونیّه‌ای در بحر رمل سروده و آن را «مثلثات» یا «نصاب مثلث» نامیده و در باب نام و نسب خود سروده است:
گر تو نامم را بخواهی یاد کردن •••••یاد کن نامم نام بدیع الدّین ملک اصفهان
نسخه‌های متعددی از این نسخه در کتابخانه‌ها وجود دارد. از جمله نسخه‌ای در کتابخانه دانشگاه پنجاب لاهور و گنجینه آذر پاکستان وجود دارد.
[۲] فهرست کتابخانه دانشگاه پنجاب، ص۱۲۰.

برخی نوشته‌اند او همان بدیعی حکیم، از شعراء و اطباء تبریز در قرن یازدهم هجری است
[۳] تربیت، محمدعلی، دانشمندان آذربایجان، ص-۶۶.
که ظاهراً صحیح نیست و آنها دو نفر هستند. یکی اهل اصفهان و دیگری از تبریز.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذریعه، ج۱۹، ص۸۰.    
۲. فهرست کتابخانه دانشگاه پنجاب، ص۱۲۰.
۳. تربیت، محمدعلی، دانشمندان آذربایجان، ص-۶۶.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۲، ص۱۶۷.    جعبه ابزار