بدیع‌البیان لمعانی‌القرآن (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبدیع‌البیان لمعانی‌القرآن ممکن است عنوان برای کتاب‌های ذیل باشد:

بدیع‌البیان لمعانی‌القرآن (زنگنه)، تألیف حسینعلی‌خان زنگنه، تفسير سوره فاتحةالکتاب به صورت مزجی به زبان فارسی
بدیع‌البیان لمعانی‌القرآن (ابن خاتون)، اثر شمس‌الدین ابوالمعانی محمد عینائی معروف به ابن خاتون، از علما و متکلمین امامی


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار