بدوی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبدوی ممکن است در معانی ذیل به کار رفته و یا اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

معانی
بدوی (اعرابی)، به معنای اعرابی، عنوانی‌ برای‌ بادیه‌نشینان‌ و گروهی‌ از اعراب‌ چوپان‌ چادرنشین‌ و پرورش‌ دهنده شتر

اعلام و اشخاص
ابوالفتیان احمد بدوی، بَدَوی، احمد (در عربی جدیدِ مصری: اِلْبِدَوی)، مکنّی به ابوالفتیان، صوفی و بنیانگذار فرقه درویشان احمدیّه در مصر
علی بدوی، بدوی، شیخ علی، خوشنویس معروف مصری


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار