بدل حقیقی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبدل حقیقی به مثل یا قیمت مال تلف شده گفته می شود و در مقابل بدل جعلی قرار دارد.فهرست مندرجات

۱ - منبع

منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام،ج‌۲، ص۷۹.    


رده‌های این صفحه : ضمان | فقه
جعبه ابزار