بدر (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبدر ممکن است در معانی ذیل به کار رفته و یا اسم برای اشخاص ذیل باشد:

غزوه بدر، نام سه غزوه در صدر اسلام

بدر بن حسنویه، امیر کرد شیعی ایرانی در منطقه جبل، کوشا در امور حاجیان و حرمین
بدر بن رقیط، بنابر قولی از شهدای کربلا
زید بن معقل، یکی از شهدای کربلا
بدر شروانی، شاعر قرن نهم و ملک الشعرای شروانشاهان
بدرالجمالی، فرمانده کُلّ قوا و وزیر فاطميان


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار