بدرالدین (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبدرالدین ممکن است اسم برای اشخاص ذیل باشد:

بدرالدین اسحاق بخاری دهلوی، از عرفای شبه قاره در قرن هفتم
بدرالدین بن ابراهیم سرهندی، مؤلف و مترجم صوفی و حنفی قرن یازدهم و از خلفای شیخ احمد سرهندی و سیره نویس اومی
بدرالدین بن عبدالسلام بدری‌کشمیری، صوفی و شاعر و مورخ قرن دهم و یازدهم
بدرالدین بن عمر بدرجاجرمی، ملقب به ملک الشعرا، از شاعران قرن هفتم
بدرالدین بن قاضی سماونه، فقیه و صوفی و انقلابی برجست عثمانی در قرن هشتم
بدرالدین بن محمدپهلواروی، از مشایخ طریقه قادریه هند
بدرالدین تبریزی، معمارِ مقبره جلال الدین رومی (مولوی) و از جمله دانشمندان قرن هفتم
بدرالدین تستری، فقیه شافعی و استاد منطق و حکمت در قرن هشتم
بدرالدین دمامینی، معروف‌ به‌ ابن‌ دمامینی‌، ادیب‌ و شاعر مالکی مذهب ‌مصری
بدرالدین غزنوی دهلوی، از مشایخ طریقه چشتیه در قرن هفتم
بدرالدین بدر عالم، بَدْر (پیر)، شیخ بدرالدین بدرِ عالَم، از اولیای سلسله جُنیدیّه
بدر الدین محمد بن رضی الدین غزی عامری دمشقی، نویسنده کتاب المطالع البدریة فی المنازل الرومی
بدرالدین‌محمد بدر چاچی، از شاعران قرن هشتم
بدرالدین بن ابراهیم سرهندی، مؤلف و مترجم صوفی و حنفی قرن یازدهم و از خلفای شیخ احمد سرهندی و سیره نویس اومی
بدرالدین مظفر بن مجدالدین بعلبکی دمشقی، از پزشکان قرن هفتم
سیدبدرالدین بن هلال‌الدین کتابی اصفهانی، متخلّص به «امید»، شاعر ادیب و فاضل دانشمند قرن چهاردهم هجری


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار