بداق‌بیگ نسیم شاملو

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبُداق بیگ شاملو متخلّص به «نسیم» فرزند سیّدعلی بیگ شاعر ادیب در اصفهان می‌باشد.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

بُداق بیگ شاملو متخلّص به «نسیم» [فرزند سیّد علی بیگ] شاعر ادیب [در هرات متولّد شده و در اصفهان اقامت گزیده
[۱] شاملو، ولی‌قلی ‌بن‌ داودقلی، قصص الخاقانی، ج۲ ص۱۶۸.
] جوانی خوش طبع و صاحب کمال بوده و پس از وفات در مزار بابارکن الدّین مدفون گردید.
[۲] نصرآبادی، محمدطاهر، تذکره نصرآبادی، ج۱، ص۶۱.
دیوان او بالغ بر سه هزار بیت است.
این بیت از اوست:
خموشی فیض را دارد سخن پرداز می‌داند ••••• نخستین آنکه ساکت هیچگه ملزم نمی‌گردد
[۳] کتابی، محمدباقر، رجال اصفهان، ص۲۰۳.
[۴] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۱، ص۳۸۲.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. شاملو، ولی‌قلی ‌بن‌ داودقلی، قصص الخاقانی، ج۲ ص۱۶۸.
۲. نصرآبادی، محمدطاهر، تذکره نصرآبادی، ج۱، ص۶۱.
۳. کتابی، محمدباقر، رجال اصفهان، ص۲۰۳.
۴. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۱، ص۳۸۲.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۲، ص۱۶۰.    جعبه ابزار