بخل قارون (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افقارون بن یصهر از بنی اسرائیل و از نزدیکان حضرت موسی علیه السلام بوده است (پسر عمو یا پسر خاله او). چنین به نظر می‌رسد قارون در نزد فرعون مقام عالی داشت؛ به نقلی هامان، وزیر فرعون و قارون خزانه دار وی یا عامل و کارگزار فرعون بر بنی اسرائیل بوده است.


ثروت زیاد قارون

[ویرایش]

قرآن درباره ثروت قارون چنین می گوید:
إِنَّ قَارُونَ کانَ مِن قَوْمِ مُوسی‌ فَبَغَی‌ عَلَیهِمْ وَ ءَاتَینَاهُ مِنَ الْکنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحهُ لَتَنُوأُ بِالْعُصْبَةِ أُوْلی الْقُوَّةِ...‌. «قارون از قوم موسی بود، اما بر آنان ستم کرد، ما آن قدر از گنجها به او داده بودیم که حمل کلیدهای آن برای یک گروه زورمند مشکل بود...».
بعضی از مفسرین گفته‌اند: مراد از «مفاتح» کلید گنجینه‌هاست، برخی دیگر قائلند،«مفاتح» خود گنجینه‌هاست.
به هرحال منظور هر کدام که باشد گویای ثروت فراوان قارون است.

ثروت‌اندوز بخیل

[ویرایش]

قارون، ثروت اندوزی بخیل از بنی اسرائیل، در زمان موسی علیه‌السّلام بوده است.
ان قـرون کان من قوم موسی... وءاتلــه من الکنوز... اذ قال له قومه... • ... واحسن کما احسن الله الیک... • قال انما اوتیته علی علم عندی... «قارون از قوم موسی بود... ما آن قدر از گنجها به او داده بودیم ... (به خاطر آورید) هنگامی را که قومش به او گفتند...• ... و همان گونه که خدا به تو نیکی کرده نیکی کن؛ و هرگز در زمین در جستجوی فساد مباش، که خدا مفسدان را دوست ندارد!• (قارون) گفت: «این ثروت را بوسیله دانشی که نزد من است به دست آورده‌ام! ...».
قارون کسی بود که: با داشتن آن اموال عظیم، قدرت کارهای خیر اجتماعی فراوان داشت، ولی چه سود که غرورش اجازه دیدن حقایق را به او نداد. و بخل او مانع استفاده صحیح از مال و ثروتش گردید.

برخورد موسی با قارون

[ویرایش]

حضرت موسی علیه السلام در طول زندگی خود با سه قدرت طاغوتی تجاوزگر مبارزه کرد: فرعون که مظهر قدرت حکومت بود، و قارون که مظهر ثروت بود، و سامری که مظهر صنعت و فریب و اغفال بود. (گر چه مهمترین مبارزه موسی علیه السلام با قدرت حکومت است، ولی دو مبارزه اخیر نیز برای خود واجد اهمیت و محتوی درس های آموزنده و بزرگ است). قارون از نظر اطلاعات و آگاهی، معلومات قابل توجهی از تورات داشت، نخست در صف مؤمنان بود ولی ضعف ایمان و غرور و ثروت و کمی ظرفیت، او را به آغوش کفر کشانید.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. قرشی، علی اکبر، قاموس قرآن، ج۵، ص۳۱۰.    
۲. قصص/سوره۲۸، آیه ۷۶    
۳. طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ج۱۶، ص۷۶    
۴. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۱۶، ص۱۶۶.    
۵. قصص/سوره۲۸، آیه۷۶ - ۷۸.    
۶. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۱۶، ص۱۶۸.    
۷. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۱۶، ص۱۶۵.    


منبع

[ویرایش]

مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۶، ص۱۴۷، برگرفته از مقاله «بخل قارون».    


رده‌های این صفحه : بخل | قارون | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار