بحیرا (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبحیرا ممکن است اسم برای اشخاص ذیل باشد:

بحیرا (راهب شامی)، راهبی از اهل کتاب و ملاقات‌کننده پیامبر در نوجوانی
بحیرای راهب، از جمله مومنان اهل کتاب و نزول آیاتی در شأن وی


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار