بحرین (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبحرین ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

کشور بحرین، یکی از کشورهای جنوب خلیج فارس
بحرین (دودریا)، مفهومی در قرآن به معنای دو دریا


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار