بجدل (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبجدل ممکن است اسم برای اشخاص ذیل باشد:

بجدل بن انیف بن ولجه، از قبیله بَنوحارِثَة بن جَناب، معروف به «البَیْت» یا اشراف کَلْب
بجدل بن سلیم، غارتگر نعلین سیدالشهداء (علیه‌السّلام) در‌ روز عاشورا


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار