بت (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاز عناوین و موضوعات مطرح شده در آیات قرآن، «بت» است.


معنی بت

[ویرایش]

بت، پيكرى است كه از سنگ يا چوب يا فلز به شكل انسان يا حیوان سازند و آن را پرستش كنند.
[۱] فرهنگ فارسى، ج ۱- ۲، ص ۴۷۱، «بت».
معادل عربى آن، صنم، وثن و به گفته برخى انصاب است. برخى گفته‌اند: صنم بتهاى ساخته شده از سنگ و چوب است. برخى همين معنا را براى وثن گفته‌اند. بعضى نيز گفته‌اند: صنم، بتى است كه از جواهر معدنى ساخته شده باشد و ابن فارس گفته: صنم پيكرى است كه از چوب يا مس يا نقره ساخته شده باشد.
در اين مدخل، بت‌پرستان، بت‌پرستى و بت‌سازى نيز آمده است‌ و پرستش هر چيزى غير از بت در جايگاه خودش مورد بحث قرار گرفته است.
در این عنوان آیاتی معرفی می‌شوند که در آن‌ها از واژه‌هاى «ارباب متفرقون، الهه، اصنام، انصاب، اوثان، بعل، تماثيل، جبت، سواع، شفعاء، شركاء، طاغوت، عزّى، لات، منات، نسر، ودّ، يعوق، يغوث و ... استفاده شده باشد و همچنین از جملات «يعبدون إلّااللَّه»، «تعبدون ما تنحتون»، «تدعون من دون اللَّه»، «يدعون من دون اللَّه» و «يعبد آباؤنا» نيز بهره گرفته شده است.

عناوین مرتبط

[ویرایش]

بت بزرگ (قرآن)، بت بنی‌اسرائیل (قرآن)، بت‌پرستی (قرآن)، بت سازی (قرآن)، بت‌شکنی (قرآن)، آثار بت‌ها (قرآن)، ابراهیم و بت‌ها (قرآن)، اجتناب از بت‌ها (قرآن)، استهزای بت‌ها (قرآن)، اعتقاد به بت‌ها (قرآن)، اعتکاف در کنار بت‌ها (قرآن)، اعضای بت‌ها (قرآن)، الوهیت بت‌ها (قرآن)، امداد به بت‌ها (قرآن)، ایمان به بت‌ها (قرآن)، بت‌ها در جهنم (قرآن)، بت‌ها در قیامت (قرآن)، بت‌های عصر بعثت (قرآن)، بت‌های قوم ابراهیم (قرآن)، بدگویی از بت‌ها (قرآن)، پرسش از بت‌ها (قرآن)، پلیدی بت‌ها (قرآن)، پوچی بت‌ها (قرآن)، تبری از بت‌ها (قرآن)، تحقیر بت‌ها (قرآن)، جنس بت‌ها (قرآن)، دشنام به بت‌ها (قرآن)، دعا در برابر بت‌ها (قرآن)، دفاع از بت‌ها (قرآن)، ربوبیت بت‌ها (قرآن)، شفاعت بت‌ها (قرآن)، شکل بت‌ها (قرآن)، علاقه به بت‌ها (قرآن)، قربانی برای بت‌ها (قرآن)، مخلوق بودن بت‌ها (قرآن)، ناتوانی بت‌ها (قرآن)، نام بت‌ها (قرآن)، نام‌گذاری بت‌ها (قرآن)، وقف برای بت‌ها (قرآن)، هجوم به سوی بت‌ها (قرآن)، همدمی بت‌ها (قرآن).

پانویس

[ویرایش]
 
۱. فرهنگ فارسى، ج ۱- ۲، ص ۴۷۱، «بت».
۲. قیومی، احمد بن محمد، المصباح، ج ۱، ص ۳۴۹، «الصّنم».    


منبع

[ویرایش]
مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۶، ص۱۱۵، برگرفته از مقاله «بت».    


رده‌های این صفحه : بت | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار