بت‌پرستی (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاز عناوین و موضوعات مطرح شده در آیات قرآن، «بت‌پرستی» است.


معرفی بت‌پرستی

[ویرایش]

بت، پيكرى است كه از سنگ يا چوب يا فلز به شكل انسان يا حیوان سازند و آن را پرستش كنند.
[۱] فرهنگ فارسى، ج ۱- ۲، ص ۴۷۱، «بت».
معادل عربى آن، صنم، وثن و به گفته برخى انصاب است. برخى گفته‌اند: صنم بتهاى ساخته شده از سنگ و چوب است. برخى همين معنا را براى وثن گفته‌اند. بعضى نيز گفته‌اند: صنم، بتى است كه از جواهر معدنى ساخته شده باشد و ابن فارس گفته: صنم پيكرى است كه از چوب يا مس يا نقره ساخته شده باشد. در میان انسان‌های گروهی «بت‌ها» را پرستش و عبادت می‌کردند.

عناوین مرتبط

[ویرایش]

آثار بت‌پرستی (قرآن)، اجتناب از بت‌پرستی (قرآن)، انگیزه‌های بت‌پرستی (قرآن)، اهداف بت‌پرستی (قرآن)، بت‌پرستی اهل کتاب (قرآن)، بت‌پرستی در تاریخ (قرآن)، بت‌پرستی در دوران ابراهیم (قرآن)، بت‌پرستی در دوران بعثت (قرآن)، بت‌پرستی در دوران موسی (قرآن)، بت‌پرستی در دوران یوسف (قرآن)، بت‌پرستی قوم ابراهیم (قرآن)، بت‌پرستی قوم اصحاب کهف (قرآن)، بت‌پرستی قوم الیاس (قرآن)، بت‌پرستی قوم ثمود (قرآن)، بت‌پرستی قوم شعیب (قرآن)، بت‌پرستی قوم عاد (قرآن)، بت‌پرستی قوم نوح (قرآن)، بت‌پرستی مردم انطاکیه (قرآن)، بطلان بت‌پرستی (قرآن)، تبری از بت‌پرستی (قرآن)، تمایل به بت‌پرستی (قرآن)، عوامل بت‌پرستی (قرآن)، کیفر بت‌پرستی (قرآن)، مبارزه با بت‌پرستی (قرآن).

پانویس

[ویرایش]
 
۱. فرهنگ فارسى، ج ۱- ۲، ص ۴۷۱، «بت».
۲. قیومی، احمد بن محمد، المصباح، ج ۱، ص ۳۴۹، «الصّنم».    


منبع

[ویرایش]
مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۶، ص۱۱۵، برگرفته از مقاله «بت‌پرستی»    


رده‌های این صفحه : بت | بت پرستی | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار