بت‌ها در جهنم (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افخداوند مشرکان را تهدید می کند که خودشان و بتهایشان به جهنم پرتاب می شوند و در آن جاودانه خواهند بود.


بت‌ها جاودانه در جهنم

[ویرایش]

بتها و بت‌پرستان، هیزم جهنّم و جاودانه در آن:
إنّكم وما تعبدون من دون اللّه حصب جهنّم أنتم لها وردون‌• لو كان هؤلاء ءالهة مّا وردوها وكلٌّ فيها خلدون. شما و آنچه غير از خدا مى‌پرستيد هيزم جهنم خواهيد بود و همگى در آن وارد مى‌شويد. گر اينها خدايان بودند هرگز وارد آن نمى‌شدند، و همه در آن جاودانه خواهند بود.
آيه فوق به مشرکان مى‌گويد: آتشگيره جهنم و هيزمى كه شعله‌هاى آن را تشكيل مى‌دهد خود شما و خدايان ساختگى شما است، و همچون‌ قطعه‌هاى هيزم بى‌ارزش يكى پس از ديگرى در جهنم پرتاب مى‌شويد! سپس اضافه مى‌كند:" شما وارد بر آن مى‌شويد" (أَنْتُمْ لَها وارِدُونَ‌). اين جمله يا به عنوان تاكيد مطلب گذشته است، و يا اشاره به نكته جديدى است و آن اينكه اول بتها را در آتش مى‌افكنند، سپس شما بر آنها وارد مى‌شويد، گويى خدايانتان با آتشى كه از وجودشان برمى‌خيزد از شما پذيرايى مى‌كننداگر سؤال شود كه انداختن بتها در جهنم چه فلسفه‌اى دارد، در پاسخ بايد گفت: اين خود يك نوع عذاب و مجازا ت است براى بت‌پرستان كه ببينند در آتشى كه از بتهايشان زبانه مى‌كشد مى‌سوزند، از اين گذشته تحقيرى است براى افكار آنها كه به چنين موجودات بى‌ارزشى پناه مى‌بردند.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. انبیاء/سوره۲۱، آیه۹۸.    
۲. انبیاء/سوره۲۱، آیه۹۹.    
۳. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۱۳، ص۵۰۶-۵۰۷.    


منبع

[ویرایش]

مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۶، ص۱۳۵، برگرفته از مقاله «بت‌ها در جهنم».    


رده‌های این صفحه : بت پرستی | جهنم | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار