بتراء

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبتراء به معنای :
الف) نافله‌ ی دو رکعتی است که به صورت ناقص و یک رکعتی خوانده شود.
ب) یا به فرستادن صلوات بر حضرت محمد صلّی اللّه علیه و آله بدون ذکر آل محمّد علیهم السّلام گفته می شود
ج) و یا به حیوان دم بریده می گویند.
از بتراء به دو مفهوم نخست به مناسبت در باب صلاة، سخن رفته است و به مفهوم سوم، به مناسبت در باب حج، سخن رفته است


وجه تسمیه

[ویرایش]

بتراء در لغت به معنای دم بریده است و از آنجا که نماز نافله‌ی یک رکعتی
[۳] النهایة (ابن اثیر)،واژه‌ی «بتر».
و نیز صلوات بدون ذکر آل محمّد علیهم السّلام ناتمام و بی‌اثر می‌باشد، بر آن اطلاق بتراء گردیده است.

اطلاق بتراء در روایات نبوی

[ویرایش]

۱) در روایات نبوی صلّی اللّه علیه و آله که از طریق عامه نقل شده واژه‌ی «بتراء» بر دو معنای اوّل، اطلاق گشته است.
[۶] نیل الاوطار،ج۳، ص۳۹.

۲) در روایات خاصه بر معنای دوم، عنوان «مبتور» و مانند آن اطلاق شده است.

تعداد رکعات نماز نافله

[ویرایش]

تمامی نافله‌ها بنابر مشهور، دو رکعتی هستند و یک رکعتی خواندن آن ها صحیح نیست مگر آنکه بر کمتر یا بیشتر بودن آن، دلیلی خاص وجود داشته باشد، مانند نماز وتر که یک رکعت است.

صلوات بدون ذکر"و آل محمد"

[ویرایش]

ذکر صلوات بر حضرت محمّد صلّی اللّه علیه و آله یعنی گفتن «اللّهم صلّ علی محمّد» بدون ذکر «و آل محمّد»، جایز نیست. بنابراین در تشهد نماز، صلوات بر پیامبر صلّی اللّه علیه و آله بدون ضمیمه کردن آل آن حضرت، کفایت نمی‌کند.
[۱۱] مستمسک العروة،ج۶، ص۴۱۴.
[۱۲] مستند العروة (الصلاة)،ج۴، ص۲۷۳-۲۷۴.


قربانی حیوان دم بریده

[ویرایش]

در اینکه حیوان دم بریده از قربانی حج، کفایت می‌کند یا نه، اختلاف است.
[۱۴] الرسائل العشر، ص ۲۲۰.پانویس

[ویرایش]
 
۱. الصحاح (جوهری)،واژه‌ی «بتر».    
۲. جواهر الکلام،ج۷، ص۵۳.    
۳. النهایة (ابن اثیر)،واژه‌ی «بتر».
۴. جواهر الکلام،ج۱۰، ص۲۶۱-۲۶۲.    
۵. جواهر الکلام،ج۷، ص۵۳.    
۶. نیل الاوطار،ج۳، ص۳۹.
۷. شرح الأزهار،ج۱، ص۳۸۳.    
۸. وسائل الشیعة،ج۷، ص۲۰۱-۲۰۷.    
۹. جواهر الکلام،ج۷، ص۵۲-۵۴.    
۱۰. مستمسک العروة،ج۵، ص۱۴-۱۶.    
۱۱. مستمسک العروة،ج۶، ص۴۱۴.
۱۲. مستند العروة (الصلاة)،ج۴، ص۲۷۳-۲۷۴.
۱۳. تذکرة الفقهاء،ج۸، ص۲۶۴.    
۱۴. الرسائل العشر، ص ۲۲۰.
۱۵. الحدائق الناضرة،ج۱۷، ص۹۹.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام،ج‌۲، ص۶۶‌.    


رده‌های این صفحه : فقه | نماز | واژه شناسی
جعبه ابزار