بالکن

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبالکن همان پیش‌آمدگى در طبقه فوقانى ساختمان هست و از آن به مناسبت در بابهاى طهارت، صلات و صلح سخن گفته شده است.


احکام مربوط به بالکن

[ویرایش]


طهارت بالکن با تابش خورشید

[ویرایش]

بنابر قول مشهور تابش خورشید بر زمین و ساختمان نجس و آنچه- از غیر منقولات- از توابع زمین و ساختمان شمرده مى‌شود، مانند بالکن، با شرایطى موجب پاک شدن آن مى‌شود.

نماز در بالکن دیگری

[ویرایش]

صحت نماز در بالکنى که بدون رضایت بر روى ملک دیگرى احداث شده اختلافى است.
[۴] مستند العروة (الصلاة)، ج۲، ص۲۲.


احداث بالکن

[ویرایش]


← احداث بالکن بر روى معابر


ساختن بالکن بر روى معابر در صورت عدم مزاحمت براى رهگذران‌ جایز است، حتّى اگر موجب مزاحمت براى غیر رهگذران شود، مانند آنکه موجب اشراف بر خانه همسایه گردد،لیکن برخى در این صورت عدم جواز را قریب دانسته‌اند.

← احداث بالکن بر روى مسیر بن‌بست


احداث بالکن بر مسیر بن‌بست توسط هریک از کسانى که در خانه آنان بدان گشوده مى‌شود با اذن شرکا و نیز توسط غیر صاحبان کوچه- مانند کسى که دیوار خانه‌اش به طرف کوچه قرار دارد ولى درش بدان گشوده نمى‌شود- در صورت اذن همه صاحبان کوچه جایز است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. جواهر الکلام، ج۶، ص۲۶۱-۲۶۲.    
۲. مستمسک العروة، ج۲، ص۷۵-۷۸.    
۳. جواهر الکلام، ج۸، ص۲۷۸.    
۴. مستند العروة (الصلاة)، ج۲، ص۲۲.
۵. جواهر الکلام، ج۲۶، ص۲۴۳-۲۴۴.    
۶. تذکرة الفقهاء، ج۲، ص۱۸۲     .
۷. جواهر الکلام، ج۲۶، ص۲۴۷.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۲، ص۵۶.    


رده‌های این صفحه : طهارت | فقه | نماز
جعبه ابزار