باقر (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افباقر ممکن است اسم برای اشخاص ذیل باشد:

امام باقر علیه‌السلام، لقب امام محمد بن علی (علیه‌السلام)، پنجمین امام شیعیان
• ‌باقر بن عثمان بخاری اوچی، از عرفای قرن یازدهم شبه قاره و صاحب جواهرالاولیاء
میرزا ‌باقر تبریزی، از خطّاطان دوره قاجاری و خوش‌نویسان خطِ نسخ و نستعلیقِ مقیم تبریز
• ‌باقرخان، ملقب به سالار ملی، از رهبران مجاهدان مشروطه خواه
باقر شریف قرشی، از علمای معاصر نجف


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار