باغر ترک

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افباغر ترک، از سرداران بزرگ ترک در قرن سوم قمری، که در کشتن متوکل عباسی شرکت کرد.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

باغر از سرداران بزرگ ترک بود که در کشتن متوکل خلیفه عباسی شرکت کرد؛ از این‌رو حقوقش افزون شد و به‌عنوان اقطاع (تیول) زمین‌هایی در اختیارش قرار گرفت. سپس وصیف و موسی بن بغا (سرداران ترک) به فرمان خلیفه المستعین بالله، وی را غافل‌گیر کرده، کشتند. آنگاه خانه‌اش غارت و اموالش و اموال کاتب او، دلیل بن یعقوب نصرانی مصادره شد.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. طبری، محمد بن جریر، تاریخ طبری، ج۹، ص۲۷۸-۲۸۱.    
۲. ابن اثیر، علی بن محمد، الکامل فی التاریخ، ج۷، ص۱۳۷-۱۳۹.    
۳. ابن کثیر، اسماعیل بن عمر، البدایة و النهایه، ج۱۱، ص۷.    


منبع

[ویرایش]

عبدالسلام ترمانینی، رویدادهای تاریخ اسلام، ترجمه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ج۲، ص۷۳.


جعبه ابزار