بازخواست از تکلیف (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افطبق آیه ۳۴ سوره اسراء تکالیف خدا، مورد بازخواست او در قیامت است.


سؤال از تکلیف

[ویرایش]

طبق آیه ۳۴ سوره اسراء تکالیف خدا، مورد بازخواست او در قیامت است:
و لا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن حتی یبلغ اشده و اوفوا بالعهد ان العهد کان مسؤولا. «و به مال یتیم جز به بهترین وجه نزدیک مشوید تا به رشد برسد و به پیمان (خود) وفا کنید زیرا که از پیمان پرسش خواهد شد.»
منظور از «العهد» بنا بر قولی، اوامر و نواهی خداست.
[۲] مجمع البیان، ج۵ - ۶، ص۶۳۸.


← وفای به عهد


سپس به مساله وفای به عهد پرداخته می‌گوید: " به عهد خود وفا کنید چرا که از وفای به عهد سؤال کرده می‌شود" (و اوفوا بالعهد ان العهد کان مسؤلا).
بسیاری از روابط اجتماعی و خطوط نظام اقتصادی و مسائل سیاسی همگی بر محور عهدها و پیمانها دور می‌زند که اگر تزلزلی در آنها پیدا شود و سرمایه اعتماد از بین برود به زودی نظام اجتماع فرو می‌ریزد و هرج و مرج وحشتناکی بر آن حاکم می‌شود، به همین دلیل در آیات قرآن تاکید فراوان روی مساله وفای به عهد شده است.
عهد و پیمان معنی وسیعی دارد که هم شامل عهدهای خصوصی در میان افراد در رابطه با مسائل اقتصادی و کسب و کار و زناشویی و امثال آن می‌گردد، و هم شامل عهد و پیمانهایی که در میان ملتها و حکومتها برقرار می‌گردد، و از آن بالاتر شامل پیمانهای الهی و رهبران آسمانی نسبت به امتها و امتها نسبت به آنها نیز می‌شود.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. اسراء/سوره۱۷، آیه۳۴.    
۲. مجمع البیان، ج۵ - ۶، ص۶۳۸.
۳. تفسیر نمونه، ناصر مکارم شیرازی، ج۱۲، ص۱۱۰.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ قرآن، مرکز فرهنگ و معارف قرآن، برگرفته از مقاله «بازخواست از تکلیف».    جعبه ابزار