بازخرید خدمت

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبازخرید خدمت‏ همان خریدن سنوات خدمت مستخدم هست و از این عنوان به مناسبت در بخش مسائل مستحدثه سخن رفته است.


معنای باز خرید خدمت‏

[ویرایش]

بازخرید خدمت عبارت است از اینکه دولت یا مؤسسه استخدام‏کننده بدون بازنشسته کردن مستخدم، سنوات خدمتى او را در ازاى مبلغی بخرد و بدین وسیله خدمت وى خاتمه مى‏یابد و حقوق بازنشستگى به او تعلّق نمى‏گیرد.

خمس مبلغ باز خرید

[ویرایش]

به مبلغى که مستخدم از دولت یا مؤسسه استخدام‏کننده بابت بازخرید سنوات خدمتى خود دریافت مى‏کند، هنگام دریافت، خمس تعلّق نمى‏گیرد، بلکه جزء درآمد به شمار مى‏رود و چنانچه همه یا بخشى از آن در مئونه سال هزینه نشود، اخراج خمس آن واجب خواهد بود.
[۱] مجمع المسائل ج۱، ص۴۰۷-۴۰۸.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. مجمع المسائل ج۱، ص۴۰۷-۴۰۸.
۲. منیة المسائل، ص۵۷-۵۸.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۲، ص۴۴.    


رده‌های این صفحه : احکام بیمه | خمس | فقه
جعبه ابزار