بابا حاجی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبابا حاجی، از عرفای اصفهان می‌باشد.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

بابا حاجی، از عرفای اصفهان می‌باشد. از حالات و سرگذشت زندگی وی اطلاع زیادی در دست نیست. مزارش در قریه «بزم» از توابع رویدشت اصفهان است.

منبع

[ویرایش]
مصلح‌الدین مهدوی، اعلام اصفهان، ج۲، ص۳۰.    


جعبه ابزار