ایمان (مدینه)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاِیمان یکی از نام‌های مدینه منوره است، که در قرآن نیز در آیه ۹ سوره حشرآمده است.
[۲] ابن شبه، تاریخ المدینه، ص۱۶۲.وجه تسمیه به ایمان

[ویرایش]

چون مردم مدینه الگو و مظهر ایمان بودند.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. حشر/سوره۵۹، آیه۹.    
۲. ابن شبه، تاریخ المدینه، ص۱۶۲.


منبع

[ویرایش]
تونه‌ای، مجتبی، فرهنگنامه حج، ص۱۵۹.


جعبه ابزار