ایمان (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افایمان ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

ایمان (باور)، به معنای باور داشتن به خدا و رسول خدا و هر آن‌چه که فرستاده خدا آورده‌
ایمان (مدینه)، یکی از اسم‌های شهر مدینه


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار