ایمان به جبت (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدر آیات قرآن از ایمان آوردن به جبت نهی شده است.


هشدار به ایمان به جبت

[ویرایش]

هشدار خدا به مسلمانان، از شرک و ایمان به جبت:
«أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ هَؤُلاء أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُواْ سَبِيلًا؛آیا ندیدی کسانی را که بهره‌ای از کتاب (خدا) به آنان داده شده، (با این حال)، به جبت و طاغوت (بت و بت‌پرستان) ایمان می‌آورند، و درباره کافران می‌گویند: آن‌ها، از کسانی که ایمان آورده‌اند، هدایت‌یافته ترند؟!»

ایمان اهل کتاب به جبت

[ویرایش]

ایمان گروهی از اهل کتاب، به جبت:
«أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ ...؛آیا ندیدی کسانی را که بهره‌ای از کتاب (خدا) به آنان داده شده، (با این حال)، به جبت ایمان می‌آورند....»

ایمان یهود به جبت

[ویرایش]

ایمان برخی از عالمان یهود، به جبت:
«أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ هَؤُلاء أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُواْ سَبِيلًا؛آیا ندیدی کسانی را که بهره‌ای از کتاب (خدا) به آنان داده شده، (با این حال)، به جبت و طاغوت (بت و بت‌پرستان) ایمان می‌آورند، و درباره کافران می‌گویند: آن‌ها، از کسانی که ایمان آورده‌اند، هدایت‌یافته ترند؟!»
«جبت» و «طاغوت» دو بت است که کعب بن اشرف بر آن دو سجده کرد.

آثار ایمان به جبت

[ویرایش]
آثار ایمان به جبت با توجه به آیات قرآن عبارتند از:

← ارزیابی غلط


پندار اهل كتاب در برترى هدايت مشرکان بر مؤمنان، پيامد ايمان آنان به جبت:
«أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ هَؤُلاء أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُواْ سَبِيلًا؛آیا ندیدی کسانی را که بهره‌ای از کتاب (خدا) به آنان داده شده، (با این حال)، به جبت و طاغوت (بت و بت پرستان) ایمان می‌آورند، و درباره کافران می‌گویند: آن‌ها، از کسانی که ایمان آورده‌اند، هدایت‌یافته ترند؟!»

← لعن


ایمان به جبت، سبب لعن و نفرین الهی:
«أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ هَؤُلاء أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُواْ سَبِيلًا • أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللّهُ وَمَن يَلْعَنِ اللّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا • أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللّهُ وَمَن يَلْعَنِ اللّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا؛آیا ندیدی کسانی را که بهره‌ای از کتاب (خدا) به آنان داده شده، (با این حال)، به جبت و طاغوت (بت و بت پرستان) ایمان می‌آورند، و درباره کافران می‌گویند: آنها، از کسانی که ایمان آورده‌اند، هدایت‌یافته ترند؟! آنها کسانی هستند که خداوند، ایشان را از رحمت خود، دور ساخته است و هر کس را خدا از رحمتش دور سازد، یاوری برای او نخواهی یافت.»

← محرومیت از امداد


محرومیت از امداد الهی، پیامد ایمان به جبت:
«أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ هَؤُلاء أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُواْ سَبِيلًا • أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللّهُ وَمَن يَلْعَنِ اللّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا • أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللّهُ وَمَن يَلْعَنِ اللّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا؛ آیا ندیدی کسانی را که بهره‌ای از کتاب (خدا) به آنان داده شده، (با این حال)، به جبت و طاغوت (بت و بت پرستان) ایمان می‌آورند، و درباره کافران می‌گویند: آنها، از کسانی که ایمان آورده‌اند، هدایت‌یافته ترند؟! آنها کسانی هستند که خداوند، ایشان را از رحمت خود، دور ساخته است و هر کس را خدا از رحمتش دور سازد، یاوری برای او نخواهی یافت.»

زمینه ایمان به جبت

[ویرایش]

بهره‌مندی ناقص و غیر جامع از کتب آسمانی، زمینه ایمان به جبت (پرستش غیر خدا):
«أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ ...؛آیا ندیدی کسانی را که بهره‌ای از کتاب (خدا) به آنان داده شده، (با این حال)، به جبت و طاغوت (بت و بت پرستان) ایمان می‌آورند....»
«نصیبا من الکتاب» با توجه به تنوین تنکیر به معنای بهره اندک است، در مقام تعلیل برای جمله «یؤمنون بالجبت و الطاغوت» است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. نساء/سوره۴، آیه۵۱.    
۲. طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ترجمه موسوی همدانی، ج۴، ص۵۹۷.    
۳. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۳، ص۴۶۳.    
۴. نساء/سوره۴، آیه۵۱.    
۵. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۳، ص۴۶۲.    
۶. نساء/سوره۴، آیه۵۱.    
۷. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۳، ص۴۶۴.    
۸. طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج۳، ص۱۰۵.    
۹. نساء/سوره۴، آیه۵۱.    
۱۰. طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ترجمه موسوی همدانی، ج۴، ص۵۹۷.    
۱۱. نساء/سوره۴، آیه۵۱.    
۱۲. نساء/سوره۴، آیه۵۲.    
۱۳. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۳، ص۴۶۴.    
۱۴. نساء/سوره۴، آیه۵۱.    
۱۵. نساء/سوره۴، آیه۵۲.    
۱۶. طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج۳، ص۱۰۶.    
۱۷. نساء/سوره۴، آیه۵۱.    


منبع

[ویرایش]
مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۹، ص۴۷۲، برگرفته از مقاله «ایمان به جبت‌».    


رده‌های این صفحه : ایمان | بت | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار