ایستادن

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمقابل نشستن و توقف کردن را ایستادن می‌گویند که از آن به معنای نخست در بابهای طهارت، صلات، حج، نکاح و اطعمه و اشربه سخن رفته و احکام آن در دو محور بحث شده است:


قیام در نماز

[ویرایش]

از واجبات نمازهای یومیّه قیام است. در نمازهای مستحب قیام واجب نیست.

قیام در غیر نماز

[ویرایش]

ایستادن خطیب جمعه هنگام ایراد خطبه واجب است.به قول مشهور، ایستادن هنگام اذان و بویژه اقامه مستحب است.مستحب است مأموم هنگام شنیدن جمله{ قَد قامَتِ الصَّلوة}برای نماز بایستد.
[۳] العروة الوثقیج۱، ص۸۰۴.
ایستاده آب نوشیدن در شب،
[۴] توضیح المسائل مراجع ۲/ ۶۰۸ م ۲۶۳۹
و نیز در حال ایستاده ادرار
[۵] ۱/ ۷۳ م ۸۰ ۱۴/ ۴۶۱؛ جواهر الکلام ۴۱/ ۴۵۴.
و آمیزش کردن،مکروه و ایستاده آب آشامیدن در روز
[۷] توضیح المسائل مراجع ۲/ ۶۰۸ م ۲۶۳۸

و نیز ایستادن در طول وقوف در عرفات مستحب است، مگر آنکه مانع توجّه حاجی گردد که در این صورت نشستن افضل است.
[۸] مناسک الحج (گلپایگانی)/ ۱۳۴پانویس

[ویرایش]
 
۱. جواهر الکلام ج۱۱، ص۲۲۹.    
۲. جواهر الکلام ج۹، ص۵۹-۶۲.    
۳. العروة الوثقیج۱، ص۸۰۴.
۴. توضیح المسائل مراجع ۲/ ۶۰۸ م ۲۶۳۹
۵. ۱/ ۷۳ م ۸۰ ۱۴/ ۴۶۱؛ جواهر الکلام ۴۱/ ۴۵۴.
۶. جواهر الکلام ج۲۹، ص۶۱.    
۷. توضیح المسائل مراجع ۲/ ۶۰۸ م ۲۶۳۸
۸. مناسک الحج (گلپایگانی)/ ۱۳۴


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام ج۱، ص۷۸۲.    


رده‌های این صفحه : فقه | نماز
جعبه‌ابزار